Sklady

Najrozsiahlejšiu časť Top Business Parku v Topoľčanoch tvoria sklady o veľkosti:

  • 8 000 m² skladovacej plochy
  • 10 500 paletových miest (t.j. 300 kamiónov tovaru)

Z veľkej časti je skladovanie zabezpečované formou zakladačov (k dispozícii je 12 zakladačov), ktoré uskladňujú tovar na euro paletách (v rozmeroch 80x120x120 cm). Celkovo sú sklady určené pre skladovanie akéhokoľvek typu tovaru (priemyselného, nábytkárskeho, rozličného tovaru, auto-moto komponenty a pod.). Skladovacie priestory je možné využiť aj pre archívne účely. Prevádzka skladov je zabezpečovaná nepretržite (24 hodín denne/7 dní v týždni) a z tohto dôvodu je uskladnený tovar/materiál dostupný ihneď. Veľkou výhodou je blízkosť diaľnic:

  • severná D1
  • západná D1
  • južná R1

Do 90 min : Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Komárno atď..

Sklady sú veľmi úzko prepojené s logistikou Top Business Parku, ktorá je zabezpečovaná špeciálnym systémom a vyškolenými pracovníkmi pod dohľadom odborného manažmentu.