Novinky

HUB AND SPOKE

Stacks Image 120

Je určitá technológia poskytovania logistických služieb. Ide o združovanie (konsolidovanie) menších zásielok paletového tovaru do väčších celkov. Tie sa v logistickom centre HUB prerozdeľujú a následne nakladajú do vozidiel určených na rozvoz a distribúciu podľa regiónov vo vopred určený čas. Zväčša sú prepravované dopravcami s menšími vozidlami. Hlavnými výhodami hub and spoke konceptu sú nižšie dopravné náklady prípadne ich zdieľanie medzi dopravcami zapojených do daného distribučného reťazca. Maximálnou vyťaženosťou vozidiel sú odľahčené dopravné komunikácie čo prispieva k ekologičnosti, t.j. k eliminácii negatívnych dopadov na životné prostredie. Model prispieva k pružnosti zvozu a rozvozu a k odstraňovaniu negatívnych účinkov „just in time delivery“. Za nevýhodu daného modelu sa môže považovať počiatočná investičná náročnosť a efektívna využiteľnosť pri dlhších prepravných vzdialenostiach. Vyplývajúc zo súčasnej praxe sa dá sa konštatovať, že tento model je málo využiteľným u slovenských dopravcov a logistov. Tento trend určujú samotné výrobné podniky, ktoré rozhodujú o spôsobe prepravy a jej frekvencii. Neuvedomujú si nákladovosť, ktorá by mohla byť výrazne nižšia nehovoriac o iných pozitívnych faktoroch, ktoré prináša v sebe tento model. Zaviesť hub and spoke do praxe spočíva vo vzdelávaní výrobných a obchodných podnikov. Top Business Park so svojím logistickým skladom a vlastnou vybudovanou sieťou malých dopravcov je pripravený pre zavedenie tejto technológie do využiteľnej praxe.
10.10.2014