Novinky

Ekologickejšie mýto využíva aj TOPNAD

Stacks Image 120

Zmeny v kategorizácii vozidiel podľa emisných tried i mýtnych sadzieb nastali od 1.1.2014, takmer po ročnom rokovaní rezortu dopravy s predstaviteľmi samospráv a združení autodopravcov. Tieto zmeny najmä spočívajú v rozďeľovaní sadzieb mýta s prihliadnutím na stupeň znečisťovania životného prostredia, ktoré sa dotýkajú hlavne vozidiel nad 3,5 t. Systém je nastavený tak, že najvyššie mýtne sadzby majú najťažšie a najmenej ekologické vozidlá, pretože sú najväčším zdrojom znečisťovania a zároveň i najviac poškodzujú cestnú sieť. Podľa tohto systému najmenej platia najekologickejšie vozidlá. Spoločnosť TOPNAD, sa môže tešiť, pretože tiež už jazdi za lacnejšie mýto od začiatku tohto roka a väčšinu jej vozového parku tvoria vozidlá s emisnou triedou E IV, E V a EEV. V rámci balíka schválených zmien bolo potrebné preregistrovať vozidlá podľa emisných tried a došlo i k rozšíreniu spoplatnenia o šesť úsekov ciest I. triedy a o prejazdy intravilánov na cestách I. triedy. Zvýšil sa aj počet úsekov II. triedy so zákazom tranzitnej nákladnej dopravy s výnimkou obsluhy územia. Povinnosťou autodopravcov je mať zapnutú mýtnu jednotku aj na cestách nižších kategórií. Štát a samosprávy tak získavajú lepší prehľad o intenzitách nákladnej dopravy na týchto komunikáciách, čo môže byť podkladom na plánovanie kvalitnej infraštrukúry v budúcnosti. Od Nového roka sa opätovne sprísnil aj systém pokút, ich zníženie v roku 2011 malo za následok zvýšenie počtu priestupkov v tejto oblasti. Zo štatistík vyplýva, že najčastejšími porušovateľmi predpisov sú zahraniční autodopravcovia, slovenskí kamionisti sa vlani na počte priestupkov podieľali necelými 25 percentami.
28.02.2014