Novinky

Stacks Image 120

Zmeny v kategorizácii vozidiel podľa emisných tried i mýtnych sadzieb nastali od 1.1.2014, takmer po ročnom rokovaní rezortu dopravy s predstaviteľmi samospráv a združení autodopravcov. /...viac/

Stacks Image 108

Veľká Británia ako jedna z ďalších krajín zavádza od 1.4.2014 mýtne sadzby pre zahraničné nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou 12 ton a viac. /...viac/

Stacks Image 400

Je určitá technológia poskytovania logistických služieb. Ide o združovanie (konsolidovanie) menších zásielok paletového tovaru do väčších celkov. Tie sa v logistickom centre HUB prerozdeľujú a následne nakladajú do vozidiel určených na rozvoz a distribúciu podľa regiónov vo vopred určený čas. Zväčša sú prepravované dopravcami s menšími vozidlami.. /...viac/